07.04.2012, Kategorija: Novosti

Opća planinarska škola-19.09.2012.

NAČIN POHAĐANJA ŠKOLE

 

Rad Škole odvijat će se u prostorijama Pd Ravna gora, J.Križanića 33, ulaz 1/1 (stara kasarna, pratite markacije od ulaza) –  teoretski dio, a praktični rad na terenu (Ravna gora, Ivanšćica, Velebit, Kamniško Savinjske Alpe). Pojedine teme, teoretski i praktični dio održavat će se na terenu, hodanjem po planinarskim markiranim i nemarkiranim putevima.

 

TEORETSKI I PRAKTIČNI DIO ŠKOLE

 

Teoretski dio nastave održavat će se tijekom tjedna u prostorijama društva uz izlaganja predavača, instruktora i voditelja Škole.

Praktični dio nastave odvijat će se isključivo na terenu tijekom vikenda prema rasporedu i planu Škole kroz organizirane pohode po planini, jednodnevne ili dvodnevne. Na kraju školovanja održat će se dvodnevna terenska vježba, a potom pismeni ispit.

Ispitu mogu pristupiti učesnici Škole koji u bili nazočni na barem 70% vježbi i predavanja.

Završenim polaznicima Škole uručit će se diplome-uvjerenja HPS-a o uspješnom pohađanju Opće planinarske škole.

 

ORGANIZATOR, PLAN ŠKOLE I PREDAVAČI

Organizator Škole je Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin. Plan škole i predavači dani su u posebnom prilogu ovog raspisa Škole.

Voditelj opće planinarske škole je ZLATKO SMERKE.

 

RASPIS ODRŽAVANJA ŠKOLE, TERMINI, UPISI

U Opću planinarsku školu mogu se upisati svi planinari, kao i građani koji su zainteresirani za planinarenje, uz uvjet da imaju 18 godina ili više, da su zdravstveno sposobni za određene fizičke napore koji iziskuju hodanje po planinskim terenima.

Prijave za školu primaju se u prostrijama društva J.Križanića 33, ulaz 1/1, svake srijede od 19h do 20h, zaključno sa 19.09.2012.

 

NAPUTAK ZA PRIJAVU

Cijena škole iznosi za članove Pd Ravna gora 50kn, za vanjske članove 100kn, u koju nisu uračunati troškovi izleta. Prilikom prijave u školu uplaćuje se upisnina. 

Za prijavu su potrebni sljedeći podaci: valjana planinarska iskaznica, OIB, kontakt telefon i mail.

Troškove izleta, odlazak na teren (vlakom, autobusom, osobnim automobilom, hrana, noćenje i sl.) snosi svaki učesnik sam.

Obavezno je posjedovati zdravstvenu iskaznicu za vrijeme terenskih vježbi i izleta.

Plan predavanja preuzmite ovdje

 

Upravni odbor Pd Ravna gora

PD Ravna gora organizira besplatni autobus za Dane hrvatskih planinara – 8. i 9. 6. 2019.

  PD Ravna gora organizira 8. i 9. lipnja 2019. besplatni autobus za DANE HRVATSKIH PLANINARA NA TRAKOŠĆANU I RAVNOJ GORI

04.06.2019

Dani hrvatskih planinara – 8.-9.6.2019.

Hrvatski planinarski savez i Planinarsko društvo Ravna gora pozivaju Vas na DANE HRVATSKIH PLANINARA Trakošćan – Ravna gora 8.-9. lipnja 2019.

07.05.2019

Izlet na Papuk – odgođen za 25.5.2019.

PD “Ravna gora” organizira u subotu 25. svibnja 2019. godine izlet na PAPUK JANKOVAC (475 m) – NEVOLJAŠ(740m) 15. IZLET PLANINARSKE SEKCIJE „MALI RAVNOGORCI“ Polazak autobusa s autobusnog kolodvora Varaždin u 6:00 sati Polazak ispred škole u Sračincu u 6:15 sati Cijena prijevoza 100,00 kuna

19.04.2019