Plan izleta za 2021.

Plan izleta i drugih aktivnosti za 2021. godinu

Preuzmite Plan izleta za 2021.

Mjesec Datum Izlet/aktivnost Info/vodič
1 06.01. srijeda Tradicionalni izlet na Ravnu goru povodom Sv. tri kralja i 20. izlet Malih Ravnogoraca D. Šincek, M. Skuhala Juričić

17.01. nedjelja

Cipelcugom oko Varaždina 1/4 M. Skuhala Juričić, N. Juričić

24.01.

nedjelja

Opeka, Pešćenica, Šincekova špilja, slap Kobila D. Šincek
2

07.02. nedjelja

Cipelcugom oko Varaždina 1/4 M. Skuhala Juričić, N. Juričić

13. 02. subota

Fašnička karavana na Ravnoj gori M. Petanjek, Z. Kociper

27.02. subota

Tragom prvog izleta varaždinskih planinara Z. Smerke, N. Radović, D. Šincek, M. Skuhala Juričić, N. Juričić, Upravni odbor
3

07.03. nedjelja

Vrbno, Vranojelje, Stenžice, V. Stog D. Šincek

12.3. petak

Redovna skupština Društva D. Šincek, N. Radović
 4

05.04. ponedjeljak

Obilaznica Planinarski put po Ravnoj gori i Cvjetne staze Ravne gore – crnkasta sasa

Izbor najljepše pisanice – Filićev dom

D. Šincek. Z. Smerke, N. Radović, M. Skuhala Juričić, N. Juričić, Z. Munđar

10.04. subota

7. Lucijanov pohod u Hrašćinu i Trgovišće

D. Šincek u suradnji s POŠ Hračćina

24.04. subota

Dan orhideja na Vučikovcu – Ivanščica

D. Šincek
5

2. 5.

nedjelja

Hunjka (Medvednica)

N. Juričić, M. Skuhala Juričić

29.05. subota

Petrov vrh – Daruvar N. Juričić, M. Petanjek
6

12.6. subota

Cvjetne staze Ravne gore – ljiljan zlatan

D. Šincek, N. Radović, Z. Smerke
7

3. 7.

subota

Baške Oštarije – Basača, poučna staza Terezijana M. Skuhala Juričić, N. Juričić

5.08. srijeda

Izlet iznenađenja

N. Juričić, M. Skuhala Juričić

22.8.

nedjelja

Biciklom do Halića

N. Juričić, N. Radović

9

4.9.

subota

Planinarski kotlić – Filićev dom D. Šincek, D. Novoselec, Upravni odbor

25./26.09.

nedjelja

Cres-Sis, Krk-Obzova N. Juričić, M. Skuhala Juričić
10

 2.10. subota

Cvjetne staze Ravne gore – u potrazi za tisom D. Šincek, Z. Smerke, N. Radović

9.10. subota

Žumberak – slap Sopot i PK Vodice N. Juričić, M. Skuhala Juričić
11

06.11. subota

 Dan društva i sv. Misa zahvalnica i Martinje na Ravnoj gori D. Šincek, M. Skuhala Juričić, Upravni odbor

21.11. nedjelja

Cipelcugom oko Varaždina 3/4

M. Skuhala Juričić, N. Juričić

22. – 26. 11.

PLANINARSKI TJEDAN

D. Šincek, Upravni odbor

12 11.12. nedjelja Cipelcugom oko Varaždina 4/4 M. Skuhala Juričič, N. Juričić

19.12. nedjelja (večer)

Božićno – novogodišnje druženje u Filićevom domu (fešta) za članove PD Ravne gore i prijatelje M. Skuhala Juričić

* izleti u kalendaru HPS-a, kurziv

Vodiči:

www.pdravnagora-vz.com/izleti
www.facebook.com/planinarskodrustvo.ravnagorae-

e-mail: pd.ravna.gora@hps.hr

IZLETI sekcije Mali Ravnogorci kao i nastavak Male planinarske škole će se održavati i objavljivati obzirom na epidemiološku situaciju, preporuke HPS -a i preporuke o održavanju izleta za učenike. Planira se realizirati izlete koji nisu održani u 2020. godini.
1. Cesargradska gora
2. Klek
3. Ivanščica – Mrzljak – Majer – Lobor
4. NP Paklenica – 2 dana
5. Žbevnica, dolina Raše, Višnjan – 2 dana
6. Bilogora
7. Pusta Bela – Čevo
8. Dio Ivanečke obilaznice – Prigorec – Sv. Duh – Šumi – Jarki
9. Ravna gora – vježbe sa HGSS (penjanje, prva pomoć i spašavanje, orijentacija)
10. Sračinec – Drava – Varaždin

Pohod Cvjetne staze Ravne gore – U potrazi za mirisavim kukurijekom – 06.01.2023.

Planinarsko društvo Ravna gora organizira izlet na Ravnu goru u petak 6.1.2023. CVJETNE STAZE RAVNE GORE “U potrazi za mirisavim kukurijekom” Trasa pohoda: Trakošćan – Zvonarova staza – kapela Sv. tri kralja – Filićev dom

04.01.2023.

Pohod Cvjetne staze Ravne gore – U potrazi za mirisavim kukurijekom – 06.01.2022.

Planinarsko društvo Ravna gora organizira u četvrtak 6.1.2022. pohod CVJETNE STAZE RAVNE GORE “U potrazi za mirisavim kukurijekom” Trasa pohoda: Trakošćan – Zvonarova staza – kapela Sv. tri kralja – Filićev dom

27.12.2021.

Otvorene prijave za alpinističku školu

Alpinistička škola započinje s radom 05.04.2021. godine a prijaviti se možete putem ove poveznice.

15.03.2021.